Czy wymianę paneli można odliczyć od podatku?

mężczyzna wymienia panele na podłodze

System podatkowy ulega ciągłym zmianom, a obowiązujące regulacje prawne ewoluują. Wiele ułatwień, które występowały wcześniej, stopniowo zanika, jak choćby istniejąca do 2004 roku tzw. duża ulga budowlana umożliwiająca odliczanie od podatku wydatków na zakup materiałów służących do prac remontowo-budowlanych. Przez pewien czas ulga remontowo-budowlana pozwalała też na odliczanie podatku VAT, jednak zostało to drastycznie ograniczone po 2014 roku, a ostatecznie zlikwidowane. Czy wobec tego dziś pytanie o odliczenie wydatków na zakup materiałów budowlanych ma jakikolwiek sens? Okazuje się, że przy panelach na ogrzewanie podłogowe można się zastanowić nad ulgą termomodernizacyjną. Przekonajmy się dlaczego.

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Likwidacja starych ulg budowlano-remontowych sprawiła, że zakupy większości materiałów nie pozwalają dziś na dokonanie odliczenia od podatku. Warto jednak pamiętać, że w istniejących przepisy znajduje się regulacja dotycząca ulgi termomodernizacyjnej, która umożliwia sfinansowanie wydatków, które służą poprawie parametrów energetycznych budynku. Wśród inwestycji, które mogą być objęte odliczeniem z limitem wynoszącym 53 tysiące złotych, znajdują się m.in. materiały dociepleniowe, urządzenia do pozyskiwania ciepła oraz elementy takich instalacji jak np. kotły kondensacyjne gazowe i olejowe, kotły na paliwa stałe spełniające wymogi Ekoprojektu, pompy ciepła, węzły cieplne i przyłącza do sieci gazowniczych i ciepłowniczych oraz stolarka budowlana, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. W spisie, możliwych do wykorzystania i dających prawo do skorzystania z ulgi materiałów wymienia się także materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej.

Co wchodzi w skład systemu ogrzewania podłogowego?

Ogrzewanie podłogowe to system rurek ułożonych najczęściej w wylewce, przez które przepływa woda o stosunkowo niewielkiej w porównaniu z klasycznymi grzejnikami temperaturze. Przekazuje ona zgromadzone ciepło do otaczającego ją materiału, który z kolei ogrzewa posadzkę, a z niej energia wypromieniowuje do znajdującego się w pomieszczeniu powietrza. W przypadku wybrania odpowiednich produktów na ogrzewaniu podłogowym można też z powodzeniem ułożyć panele, będące tym samym częścią takiego systemu grzewczego.